Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống....

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống.
a) Chất béo ... tan trong nước nhưng ... trong benzen, dầu hỏa.
b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về chất béo Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và các muối của axit béo.
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close