Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 125 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 125 VBT hoá 9. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau : A. Dầu ăn là este.....

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :
A. Dầu ăn là este.
B. Dầu ăn là este của glixerol.
C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dầu ăn là chất béo. Định nghĩa chất béo: Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol vưới các axit béo.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close