Bài 14. Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể trang 75, 76 Sinh 12 Kết nối tri thức

Kết quả quan sát

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Kết quả quan sát

Lời giải chi tiết:

Loài

Hình ảnh quan sát được trên tiêu bản bình thường và tiêu bản đột biến

Nhận xét rút ra khi so sánh với bộ NST bình thường

Kết luận về dạng đột biến quan sát được

Người

Thừa một NST số 21

Thừa một NST số 21

Đột biến lệch bội

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Hình 14.1 cho thấy một bộ NST của người. Các em có thể quan sát và cho biết đây có phải là bộ NST bị đột biến không. Nếu có thì khả năng cao nhất là loại đột biến gì? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Vì 2n=46 nên đây là bộ NST của người bình thường.

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Mục đích

Lời giải chi tiết:

Thực hành, quan sát được đột biến NST trên tiêu bản cố định.

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Kết quả

Lời giải chi tiết:

Loài

Hình ảnh quan sát được trên tiêu bản bình thường và tiêu bản đột biến

Nhận xét rút ra khi so sánh với bộ NST bình thường

Kết luận về dạng đột biến quan sát được

Người

Thừa một NST số 21

Thừa một NST số 21

Đột biến lệch bội

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Tại sao phần lớn các đột biến NST là có hại?

Lời giải chi tiết:

Phần lớn các đột biến NST là có hại bởi vì chúng gây ra các thay đổi về cấu trúc và số lượng NST, dẫn đến rối loạn quá trình phân li và tổ hợp gen, ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của cơ thể.

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 76 SGK Sinh 12 Kết nối tri thức

Nếu tình cờ phát hiện một cây trồng có kích thước thân, lá và các cơ quan sinh dưỡng to hơn hẳn so với các cây bình thường cùng loài và biết chắc cây này là cây bị đột biến NST thì đó là loại đột biến gì? Làm thế nào có thể kiểm chứng được loại đột biến ở cây này đúng là loại đột biến NST mà em đề xuất?

Lời giải chi tiết:

Đây là đột biến đa bội, cần quan sát bộ NST trên kính hiển vi để kiểm chứng loại đột biến đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close