Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

- Tháng 8/1425, hai tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân được lệnh chỉ huy một lực lượng mạnh từ Nghệ An tiến vào Tân Bình (Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) và Thuận Hoá (Thừa Thiên Huê). Nghĩa quân nhanh chóng đập tan sức kháng cự của quân giặc, giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá.

=> Khoảng 10 tháng (10/1424 – 8/1425) nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hoá vào đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn giữ được mấy thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.

ND chính

Quá trình giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close