Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

* Tìm hiểu về kế hoạch mới:

Chuyển địa bàn đóng quân từ vùng rừng núi Thanh Hóa vào Nghệ An - một vùng địa thế hiểm yếu

+ Đất rộng người đông.

+ Quân Minh chưa thông thạo địa hình ở Nghệ An.

* Diễn biến:

- Ngày 12/10/1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) => Hạ thành Trà Lân buộc địch phải đầu hàng sau hai tháng vây hãm => Hạ thành Khả Lưu, Bồ Ải + vây hãm thành Nghệ An => Tiến đánh giải phóng Diễn Châu => Giải phóng Thanh Hóa.

Giải phóng Nghệ An (năm 1424): kế hoạch mới và diễn biến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close