Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Tóm tắt mục 1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

* Tìm hiểu về kế hoạch mới:

Chuyển địa bàn đóng quân từ vùng rừng núi Thanh Hóa vào Nghệ An - một vùng địa thế hiểm yếu

+ Đất rộng người đông.

+ Quân Minh chưa thông thạo địa hình ở Nghệ An.

* Diễn biến:

- Ngày 12/10/1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) => Hạ thành Trà Lân buộc địch phải đầu hàng sau hai tháng vây hãm => Hạ thành Khả Lưu, Bồ Ải + vây hãm thành Nghệ An => Tiến đánh giải phóng Diễn Châu => Giải phóng Thanh Hóa.

ND chính

Giải phóng Nghệ An (năm 1424): kế hoạch mới và diễn biến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close