Phần câu hỏi bài 5 trang 25 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 5 trang 25 VBT toán 9 tập 1. Tra bảng căn bậc hai, tìm căn (1,67) được...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tra bảng căn bậc hai, tìm \(\sqrt {1,67} \) được: \(\sqrt {1,67}  \approx 1,292\) .

Vậy suy ra \(\sqrt {167} \) có giá trị gần đúng là:

(A) 1292                                  (B) 192,2

(C) 12,92                                 (D) 1,292

Phương pháp giải:

Nhân giá trị gần đúng đã cho của \(\sqrt {1,67} \) với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {167}  = \sqrt {1,67} .\sqrt {100}\)\(  \approx 1,292.10 \approx 12,92\)

Đáp án cần chọn là C.

Tra bảng căn bậc hai, tìm \(\sqrt {21,34} \) được: \(\sqrt {21,34}  \approx 4,619\) .

Vậy suy ra \(\sqrt {0,2134} \) có giá trị gần đúng là: (kiểm tra lại đề bài)

(A) 0,4619                               (B) 4,619

(C) 46,19                                 (D) 461,9

Phương pháp giải:

Chia giá trị gần đúng đã cho của \(\sqrt {21,34} \) với \(10\).

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {0,2134}  = \sqrt {21,34} :\sqrt {100}\)\(  \approx 4,619:10 \approx 0,4619\)

Đáp án cần chọn là A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close