Bài 25 trang 26 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 25 trang 26 VBT toán 9 tập 1. Biết căn (9,119) xấp xỉ 3,019. Hãy tính...

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(\sqrt {9,119}  \approx 3,019\). Hãy tính

\(\sqrt {911,9} ;\,\,\sqrt {91190} ;\)\(\sqrt {0,09119} ;\,\,\sqrt {0,0009119} \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tìm căn bậc hai của số dương N nhỏ hơn 1, ta cần nhân số N với 100 hay 10000 hay 1000000,…(tức là chuyển dấu phẩy ở số N sang 2 hay 4, hay 6,… chữ số để được số N’ lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 100.

Ta tra bảng tìm \(\sqrt {N'} \), sau đó chia kết quả cho 10, hay 100, hay 1000,… (tức là là chuyển dấu phẩy ở kết quả sang trái 1 hay 2, hay 3,… chữ số).

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {911,9}  \approx \sqrt {9,119} .10 \approx 30,19\)

b) \(\sqrt {91190}  \approx \sqrt {9,119} .100 \approx 301,9\)

c) \(\sqrt {0,09119}  = \dfrac{1}{{10}}\sqrt {9,119}  \approx 0,3019\)

d) \(\sqrt {0,0009119}  = \dfrac{1}{{100}}\sqrt {9,119}\)\(  \approx 0,03019\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close