Bài 24 trang 25 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 24 trang 25 VBT toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả: 115; 232; 571; 9691.

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

\(115; 232; 571; 9691 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để tìm căn bậc hai của số N lớn hơn 100, ta cần chia số đó cho 100, hay 10000 hay 1000000,… (tức là chuyển dấu phẩy của N sang trái 2 hay 4, hay 6,… chữ số để được số N’ lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100).

- Ta tra bảng tìm \(\sqrt {N'} \) , sau đó nhân kết quả với 10 hay 100 hay 1000,…(tức là chuyển dấu phẩy ở \(\sqrt {N'} \)sang phải 1 hay 2, hay 3,… chữ số).

Lời giải chi tiết

a) Tra bảng tìm \(\sqrt {1,15} \) ta có \(\sqrt {1,15}  \approx 1,072\)

Vậy suy ra \(\sqrt {115}  \approx 10,72\). 

Dùng máy tính ta tìm được \(\sqrt {115}  \approx 10,724\)

b) Tra bảng tìm \(\sqrt {2,32} \) ta có \(\sqrt {2,32}  \approx 1,523\)

Vậy suy ra \(\sqrt {232}  \approx 15,23\)

Dùng máy tính ta tìm được \(\sqrt {232}  \approx 15,231\)

c) Tra bảng tìm \(\sqrt {5,71} \) ta có \(\sqrt {5,71}  \approx 2,389\)

Vậy suy ra \(\sqrt {571}  \approx 23,89\)

Dùng máy tính ta tìm được \(\sqrt {571}  \approx 23,896\)

d) Tra bảng tìm \(\sqrt {96,91} \)  ta có \(\sqrt {96,91}  \approx 9,844\)

Vậy suy ra \(\sqrt {9691}  \approx 98,44\)

Dùng máy tính ta tìm được \(\sqrt {9691}  \approx 98,443.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close