Bài 26 trang 27 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải bài 26 trang 27 VBT toán 9 tập 1. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) \({x^2} = 3,5\)                    b) \({x^2} = 132\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dùng định nghĩa căn bậc hai để tìm x.

- Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Từ định nghĩa căn bậc hai, suy ra phương trình \({x^2} = 3,5\) có hai nghiệm là

\({x_1} = \sqrt {3,5} \) và \({x_2} =  - \sqrt {3,5} \)

Tra bảng căn bậc hai, ta có \(\sqrt {3,5}  \approx 1,871\)

Vậy \({x_1} \approx 1,871\) và \({x_2} \approx  - 1,871\)  

b) Từ định nghĩa căn bậc hai, suy ra phương trình \({x^2} = 132\) có hai nghiệm là \({x_1} = \sqrt {132} \) và \({x_2} =  - \sqrt {132} \)

Tra bảng căn bậc hai ta có \(\sqrt {1,32}  \approx 1,149\), suy ra \(\sqrt {132}  \approx 11,49\)

Vậy \({x_1} \approx 11,49\) và  \({x_2} \approx  - 11,49\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close