Phần câu hỏi bài 3 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái dưới hình chỉ góc nội tiếp ở hình 13...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7.

Khoanh tròn vào chữ cái dưới hình chỉ góc nội tiếp ở hình 13:

 

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa góc nội tiếp : “Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó”.

Lời giải chi tiết:

Theo định nghĩa ta thấy chỉ có hình d thỏa mãn.

Chọn D.

Câu 8.

Trên đường tròn lần lượt đặt ba cung \(AB, BC, CA\) có số đo là \(x{\rm{ }} + {\rm{ }}{75^o},\) \({\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}{25^o},\) \({\rm{ }}3x{\rm{ }}-{\rm{ }}{22^o}.\) Số đo của góc ACB là:

\(\left( A \right){\rm{ }}59^\circ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( B \right){\rm{ }}60^\circ \)

\(\left( C \right){\rm{ }}61^\circ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( D \right){\rm{ }}75^\circ \)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. 

Phương pháp giải:

Sử dụng “ số đo của cả đường tròn là \(360^\circ \)” để tìm \(x\), từ đó tính số đo cung \(AB.\)

Sử dụng số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn để tính góc \(ACB.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có sđ\(\overparen{AB}\) + sđ\(\overparen{AC}\) + sđ\(\overparen{BC}\)

\( = 360^\circ\)

\( \Leftrightarrow x + 75^\circ\) \( + 2x + 25^\circ \) \(+ 3x - 22^\circ  \) \(= 360^\circ \)

\( \Leftrightarrow 6x = 282^\circ  \Leftrightarrow x = 47^\circ .\)

Suy ra sđ\(\overparen{AB}\) \( = x + 75^\circ  \)\(= 47^\circ  + 75^\circ\)\(  = 122^\circ \)

Nhận thấy \(\widehat {ACB}\) là góc nội tiếp chắn cung \(AB\) nên \(\widehat {ACB} = \dfrac{1}{2}\)sđ\(\overparen{AB}\)

\( = \dfrac{1}{2}.122^\circ\)\(  = 61^\circ \).

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 10 trang 94 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 94 VBT toán 9 tập 2. Xem hình 14 (hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C)...

 • Bài 11 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N...

 • Bài 12 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng...

 • Bài 13 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N)...

 • Bài 14 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 14 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C...

Quảng cáo
close