Bài 13 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N)...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn bằng nhau \((O)\) và \((O’)\) cắt nhau tại \(A \) và \(B\). Vẽ đường thẳng qua \(A\) cắt \((O)\) tại \(M\) và cắt \((O’)\) tại \(N\) (\(A\) nằm giữa \(M\) và \(N\)). Hỏi \(BMN\) là tam giác gì ? Tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau để chỉ ra các góc bằng nhau

Lời giải chi tiết

Từ giả thiết ta có cung \(AB\) của \(\left( O \right)\) và \(\left( {O'} \right)\) bằng nhau \( \Rightarrow \widehat {BMN} = \widehat {ANB}\) vì hai góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

Vậy  \(\Delta MBN\) là tam giác cân tại \(B.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 14 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 14 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C...

 • Bài 15 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 15 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B...

 • Bài 16 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 16 trang 97 VBT toán 9 tập 2. Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM=SC và SN=SA...

 • Bài 12 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng...

 • Bài 11 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close