Bài 15 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. Qua M kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt (O) tại A và B...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn \((O)\) và một điểm \(M\) cố định không nằm trên đường tròn. Qua \(M\) kẻ hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất cắt \((O)\) tại \(A\) và \(B\). Đường thẳng thứ hai cắt \((O)\) tại \(C\) và \(D\). Chứng minh \(MA.MB = MC.MD\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau

Chứng minh các tam giác đồng dạng từ đó suy ra tỉ lệ cạnh và hệ thức cần chứng minh.

Lời giải chi tiết

a) \(M\)  nằm bên trong đường tròn

 

Xét \(\Delta MAC\) và \(\Delta MDB\), ta có:

\(\widehat {{AMC}} = \widehat {{BMD}}\) (hai góc đối đỉnh)

\(\widehat {CAB} = \widehat {ADB}\) vì cùng chắn cung \(AD\)

\( \Rightarrow \Delta MAC \backsim \Delta MDB\)

Theo tính chất hai tam giác đồng dạng ta có :

 \(\dfrac{{MA}}{{MD}} = \dfrac{{MC}}{{MB}}\)\( \Rightarrow MA.MB = MC.MD\)

b) \(M\) nằm bên ngoài đường tròn

Xét đường tròn \(\left( O \right)\) có \(\widehat {ADC} = \widehat {ABC}\)  (hai góc nội tếp cùng chắn cung \(AC\))

Xét \(\Delta MAD\) và \(\Delta MCB\), ta có:

Góc \(M\) là góc chung

 \(\widehat B = \widehat D\) vì cùng chắn cung \(AC\)

\( \Rightarrow \Delta MCB \backsim \Delta MAD\)

Theo tính chất của hai tam giác đồng dạng suy ra :

 \(\dfrac{{MC}}{{MA}} = \dfrac{{MB}}{{MD}}\)\( \Rightarrow MC.MD = MA.MB\)

Loigiaihay.com

 • Bài 16 trang 97 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 16 trang 97 VBT toán 9 tập 2. Cho AB, BC, CA là ba dây của đường tròn (O). Từ điểm chính giữa M của cung AB vẽ dây MN song song với dây BC. Gọi giao điểm của MN và AC là S. Chứng minh SM=SC và SN=SA...

 • Bài 14 trang 96 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 14 trang 96 VBT toán 9 tập 2. Trên đường tròn (O) đường kính AB, lấy điểm M (khác A và B). vẽ tiếp tuyến của (O) tại A. Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến đó tại C...

 • Bài 13 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ đường thẳng qua A cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N (A nằm giữa M và N)...

 • Bài 12 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D thẳng hàng...

 • Bài 11 trang 95 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 95 VBT toán 9 tập 2. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M và N...

Quảng cáo
close