Phần câu hỏi bài 3 trang 9 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 9 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6.

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a) Nếu sau khi rút gọn, phương trình cuối có dạng \(0x=0\) thì phương trình đã cho .........

b) Nếu sau khi rút gọn, phương trình cuối có dạng \(0x=m\), trong đó \(m\) là số khác \(0\), thì phương trình đã cho ................. 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình đó.

Giải chi tiết:

a) Nếu sau khi rút gọn, phương trình cuối có dạng \(0x=0\) thì phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi \(x\).

b) Nếu sau khi rút gọn, phương trình cuối có dạng \(0x=m\), trong đó \(m\) là số khác \(0\), thì phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 7.

Phương trình \(5x+3-x=7-2x\) tương đương với phương trình

\(\begin{array}{l}
(A)\,5x - x + 2x = 7 + 3\\
(B)\,5x - x - 2x = 7 + 3\\
(C)\,5x - x + 2x = 7 - 3\\
(D)\,5x - x - 2x = 7 - 3
\end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l} 
5x + 3 - x = 7 - 2x\\
\Leftrightarrow 5x - x + 2x = 7 - 3
\end{array}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close