Phần câu hỏi bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 7 VBT toán 8 tập 2. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mệnh đề sau ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4.

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mệnh đề sau:

Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới ........ với phương trình đã cho. 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Giải chi tiết:

Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

Câu 5.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau đây.

a) Nếu chuyển vế một hạng tử trong một phương trình, mà quên không đổi dấu hạng tử đó thì phương trình nhận được không tương đương với phương trình bạn đầu. \(\square\)

b) Nếu nhân cả hai vế của một phương trình với \(0\) thì ta được phương trình mới tương đương với phương trình ban đầu. \(\square\)

c) Nếu bỏ đi hai hạng tử như nhau ở hai vế của một phương trình thì được phương trình mới tương đương với phương trình ban đầu. \(\square\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Giải chi tiết:

a) Đ; b) S; c) Đ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close