Phần câu hỏi bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 111 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Câu 1

 Hình hộp chữ nhật có số mặt hình chữ nhật là:

A. \(4\)                             B. \(6\)

C. \(8\)                             D. \(12\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về hình hộp chữ nhật: Có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh.

Lời giải chi tiết:

 Hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt đều là các hình chữ nhật.

Chọn B.

Câu 2

 Hình hộp chữ nhật có số cạnh là:

A. \(6.2\)                         B. \(6.3\)

C. \(\dfrac{{6.4}}{3}\)                       D. \(\dfrac{{6.3}}{2}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về hình hộp chữ nhật: Có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh.

Lời giải chi tiết:

 Hình hộp chữ nhật có \(12\) cạnh.

Chọn A.

Câu 3

Hình hộp chữ nhật có số đỉnh là:

A. \(6.4\)                          B. \(\dfrac{{6.4}}{2}\)

C. \(\dfrac{{6.4}}{3}\)          D. \(\dfrac{{6.4}}{4}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về hình hộp chữ nhật: Có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh.

Lời giải chi tiết:

Hình hộp chữ nhật có \(8\) đỉnh.  

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close