Bài 1 trang 111 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 111 VBT toán 8 tập 2. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ...

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết

- Bốn cạnh thứ nhất bằng nhau là:

\(AB = CD = PQ = MN\)

- Bốn cạnh thứ hai bằng nhau là:

\(AD = QM = PN = CB\)

- Bốn cạnh thứ ba bằng nhau là:

\( AM =DQ = BN = CP\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close