C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 3 trang 62 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em thực hiện các yêu cầu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Sử dụng thủ tục vẽ đường tròn ở bài thực hành 3 kết hợp với lệnh lặp để vẽ hình sau:

Gợi ý

Em điền các lệnh còn thiếu vào chỗ trống để vẽ hình trên.

Repeat __ [ DuongTron rt __]

b) Thực hiện thủ tục DuongTron ở trên thành tệp , mở tệp đã lưu rồi kiểm tra thủ tục đã viết.

Hướng dẫn

+ Lưu tệp thủ tục: save “ DuongTron.LGO.

+ Thoát khỏi Logo bằng lệnh Bye

+ Khởi động Logo.

+ Nạp tệp thủ tục : load “DuongTron.LGO.

+ Thực hiện câu lệnh để kiểm tra thủ tục.

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết

a) Repeat 6 [ DuongTron rt 60]

b) Làm theo hướng dẫn đã cho.

 Loigaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài