Quảng cáo
 • pic

  A. Kết nối bài học - Bài 1 : Ôn tập

  Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 39 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5.Đánh dấu vào ô trống trước câu đúng.

 • pic

  B. Bài tập thực hành - Bài 1 : Ôn tập

  Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 40 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Báo cáo về hoạt động của tổ em gồm ba trang theo yêu cầu

 • Quảng cáo
 • pic

  C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1 : Ôn tập

  Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 41 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Tạo bài trình chiếu có chủ đề Bảo vệ môi trường rồi trình bày bài trình chiếu theo mẫu sau

Gửi bài Gửi bài