Quảng cáo
 • pic

  A. Kết nối bài học - Bài 1: Ôn tập

  Giải phần A. Kết nối bài học bài 1 trang 21, 22 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nối theo mẫu.

 • pic

  B. Bài tập thực hành - Bài 1: Ôn tập

  Giải phần B. Bài tập thực hành bài 1 trang 23 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Gõ nội dung sau vào trang soạn thảo văn bản rồi trình bày theo mẫu.

 • Quảng cáo
 • pic

  C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 1: Ôn tập

  Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 1 trang 24 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Nam và Lan tranh luận cách trình bày đoạn văn bản dưới đây như hình sau:

Gửi bài Gửi bài