B. Bài tập thực hành - Bài 3 : Cách thực hiện thủ tục trong logo

Giải phần A. Kết nối bài học bài 3 trang 62 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết thủ tục vẽ hình chữ nhật có chiều dài 100 bước, chiều rộng 60 bước.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết thủ tục vẽ hình chữ nhật có chiều dài 100 bước, chiều rộng 60 bước. 

Lời giải chi tiết:

to Hinhchunhat

FD 60 RT 90 FD 100 RT 90

FD 60 RT 90 FD 100 RT 90

end

Câu 2

Em hãy chỉnh sửa thủ tục vẽ hình chữ nhật ở trên để tăng kích thước chiều dài lên thêm 20 bước, chiều rộng lên thêm 10 bước.

Lời giải chi tiết:

to Hinhchunhat

FD 70 RT 90 FD 120 RT 90

FD 70 RT 90 FD 120 RT 90

end

Câu 3

Viết thủ tục Duongtron để vẽ đường tròn ( sử dụng lệnh Repeat).

Lời giải chi tiết:

to Duongtron

Repeat 180 [ FD 2 RT 2 ]

end

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài