Giải câu hỏi Khởi động trang 5 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Quảng cáo

Đề bài

Trả lời câu hỏi khởi động trang 5 SGK GDCD 6 CTST

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Hình ảnh: (trang 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh 

Lời giải chi tiết

Các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ:

Hình 1. Truyền thống hiếu học.

Hình 2. Truyền thống dệt vải.

Hình 3. Truyền thống làm gốm.

Hình 4. Truyền thống yêu nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close