Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ....

Quảng cáo

Đề bài

Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng dung dịch muối ăn: 

mdd muối = mmuối + mH2O = 36 + 100 = ? (gam)

mdd đường = mđường + mH2O = 204 + 100 = ? (gam)

\(C\%  = \dfrac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{36}{(36+100)}\) . 100% = 26,47%

Nồng độ phần trăm của dung dịch đường:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{204}{(204+100)}\) . 100% = 67,1%

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close