Câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 VBT hoá 8. Dung dịch đường 5% là A. Dung dịch có 5 phần khối lượng nước và 95 phần khối lượng đường....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

42-1

Dung dịch đường 5% là

A. Dung dịch có 5 phần khối lượng nước và 95 phần khối lượng đường

B. Dung dịch có 5 phần khối lượng đường và 95 phần khối lượng nước

C. Dung dịch có 5 phần khối lượng đường và 100 phần khối lượng nước

D. Dung dịch có 5 phần khối lượng đường và 95 ml nước

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về nồng độ phần trăm  C% Tại đây

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

42-2

Để pha chế 5 lít dung dịch H2SO4 2M cần số mol H2SO4 là

A. 2,5   B. 5,0   C. 10   D. 20

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về nồng độ mol dung dịch  CM  Tại đây

Lời giải chi tiết:

Áp dụng công thức CM = n: V=> n = CM. V = 2. 5 = 10 mol

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close