Câu 42-3, 42-4 phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 42-3, 42-4 phần bài tập tham khảo – Trang 160 VBT hoá 8. Dung dịch có nồng độ chất tan lớn nhất là:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

42-3

Dung dịch có nồng độ chất tan lớn nhất là:

A. 1 mol chất tan trong 1 lít dung dịch

B. 2 mol chất tan trong 3 lít dung dịch

C. 3 mol chất tan trong 2 lít dung dịch

D. 4 mol chất tan trong 3 lít dung dịch

Phương pháp giải:

Áp dung công thức tính nồng độ mol dung dịch  CM = n/V

Lời giải chi tiết:

1 mol chất tan trong 1 lít dung dịch => CM = 1: 1 = 1M

2 mol chất tan trong 3 lít dung dịch => CM = 2: 3 = 2/3M

3 mol chất tan trong 2 lít dung dịch => CM = 3: 2 = 1,5 M

4 mol chất tan trong 3 lít dung dịch => CM = 4: 3 = 4/3 M

Vậy 3 mol chất tan trong 2 lít dung dịch có nồng độ chất tan lớn nhất

Đáp án C

42-4

Trong 0,5 lít dung dịch axit có chứa 7,3 g HCl. Nồng độ của dung dịch là;

A. 0,1M   B. 0,2M   C. 0,4M   D. 14,6M   E. Đáp án khác

Phương pháp giải:

+) Tính số mol HCl

+) Áp dung công thức tính nồng độ mol dung dịch  CM = n/V

Lời giải chi tiết:

nHCl = 7,3: 36,5 = 0,2 mol

CM = n : V = 0,2 : 0,5 = 0,4 M

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close