Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Lời giải chi tiết

Công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ:

+ Ca(OH)2: CaO

+ Mg (OH)2: MgO

+ Zn(OH)2: ZnO

 Fe(OH)2: FeO

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close