Câu 37.17 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 142 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 37.17 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 142 VBT hoá 8. Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lun huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit sunfuric khi cho 240 g lưu huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol lưu huỳnh trioxit

+) Viết PTHH: \(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

+) Tìm số mol axit sunfuric

Lời giải chi tiết

\({M_{S{O_3}}} = 80g/mol,{n_{S{O_3}}} = {{240} \over {80}} = 3(mol)\)

Ta có phương trình hóa học : \(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\)

Theo phương trình hoá học : 1 mol SO3 tác dụng với H2O cho 1 mol H2SO4

Vậy 3 mol SO3 tác dụng với H2O cho 3 mol H2SO4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close