Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic....

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

Số mol C2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 (mol).

Phương trình hóa học của phản ứng cháy :

   C2H5OH  +  3O2  ->  2CO­2  +  3H2O.

    0,2            0,6           0,4 mol

a) Thể tích khí CO2 tạo ra là : VCO2 = 0,4.22,4 = 8,96 (lít).

b) Thể tích khí oxi cần dùng là : VO2 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít).

Vậy thể tích không khí cần dùng là Vkhông khí­  \(13,44.\frac{100}{20}=67,2\) (lít).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close