Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Có ba ống nghiệm : Ống 1 đựng rượu etylic;...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có ba ống nghiệm :

Ống 1 đựng rượu etylic;

Ống 2 đựng rượu 96o;

Ống 3 đựng nước. 

Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cả 3 ống đều phản ứng với Na

Lời giải chi tiết

Phản ứng xảy ra ở: ống 1, ống 2 và ống 3

- Ống 1 :  2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

- Ống 2 :  2H2O  +  2Na ->  2NaOH  +  H2

               2CH3 – CH2 – OH  +  2Na  -> 2CH3 – CH2 – ONa  +  H2

- Ống 3 :  2H2O  +  2Na ->  2NaOH  +  H2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close