Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào...

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH;

c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: Sử dụng NaOH

Lời giải chi tiết

Trường hợp đúng là : b) Dung dịch NaOH

Giải thích: Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH theo phương trình hóa học sau:

Phương trình hóa học: Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close