Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9.Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch....

Quảng cáo

Đề bài

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình hóa học tương tự khi cho clo tác dụng với NaOH

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học : 

\(C{l_{2}} + 2KOH \to KCl + KClO + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close