Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào...

Quảng cáo

Đề bài

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất của Clo Tại đây

Lời giải chi tiết

Sản xuất clo trong công nghiệp: điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp.

Phương trình hóa học: 

\(2NaC{l_{({\text{dd}}\,bh)}} + 2{H_2}O\xrightarrow{{dpmn}}2NaOH + C{l_2} + {H_2}\)

Khí clo thu được ở cực dương, khí hidro thu được ở điện cực âm, dung dịch thu được là NaOH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close