Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một...

Quảng cáo

Đề bài

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện: 2 muối tác dụng với nhau sản phẩm tạo ra có chất kết tủa

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học : 

Pb(NO3)2 + Na2CO→ 2NaNO3 + PbCO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  2NaNO3 + PbSO4

BaCl2 + Na2CO3 →  2NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài