Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 30 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 30 VBT hoá 9. Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:....

Quảng cáo

Đề bài

Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH;             

b) Dung dịch HCl;                       

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của muối Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Muối tác dụng với dung dịch NaOH : Mg(NO3)2, CuCl2.

         Mg(NO3)+2NaOH→2NaNO3 + Mg(OH)2

         CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

b) Không có muối nào tác dụng với dung dịch HCl: vì không có chất kết tủa hay chất khí tạo thành.

c) CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 vì sản phẩm tạo thành có AgCl không tan.

         CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài