Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Axit axetic có công thức C2H4O2....

Quảng cáo

Đề bài

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính phần trăm khối lượng của nguyên tố trong một chất:

\(\% m = \frac{{{m_{(nguyen\,to)}}}}{{{M_{(chat)}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng mol của axit axetic là: M = 12.2 + 1.4 + 16.2 = 60 g/mol;

%C = (24 : 60) x 100% = 40%

%H = (4 : 60) x 100% = 6,67%

%O = 100% - 40% - 6,67% = 53,33%

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close