Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để ...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước ;

d) Thành phần nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết

Dựa vào dữ kiện thành phần nguyên tố người ta phân biệt được chất hữu cơ với chất vô cơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close