Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau....

Quảng cáo

Đề bài

Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng trong phân bón (NH4)2SO4 là nitơ.

b) Thành phần % khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng

Giả sử có 1 mol (NH4)2SO4

\({m_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 132.1 = 132\,g\)

\({m_N} = 2.14.1 = 28\,g\)

\(\% N = \dfrac{{28}}{{132}}.100\%  = 21,21\% \)

c) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng:

\({m_N} = \dfrac{{500}}{{100}}.21,21 = 106,05\,g\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close