Câu 2* phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 9. Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3....

Quảng cáo

Đề bài

Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng dung dịch Ca(OH)2 làm thuốc thử để nhận biết.

Lời giải chi tiết

Nhận biết các phân bón

a) Chất nào tác dụng với dung dịch NaOH nóng, có khí mùi khai bay ra là NH4NO3

Phương trình hóa học: NH4NO3 + NaOH →NaNO3 +NH3↑ + H2O

b) Chất nào tác dụng với dung dịch dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa trắng đó là  Ca(H2PO4)2

Phương trình hóa học: 2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2↓ + 4H2O

c) Chất còn lại là KCl.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close