Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Khối lượng Ca(OH)2 sản xuất được từ 112kg CaO tác dụng với H2O là...

Quảng cáo

Đề bài

Khối lượng Ca(OH)2 sản xuất được từ 112kg CaO tác dụng với H2O là

A. 74 kg            B. 148 kg         

C. 14,8 kg         D. 7,4 kg

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) n CaO = m:M (kmol)

+) Phương trình hóa học: CaO + H2O → Ca(OH)2

+) Tính theo PTHH => n Ca(OH)2  => m Ca(OH)2

Lời giải chi tiết

n CaO = 112 : 56= 2 (kmol)

Phương trình hóa học:

                CaO + H2O → Ca(OH)2

(mol)         2                 → 2       

Vậy m Ca(OH)2 = 2 . 74=148 kg.

Đáp án B


                             Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài