Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Hãy thực hiện các thí nghiệm để loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp sau....

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thực hiện các thí nghiệm để loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp sau:

a) Khí O2 lẫn tạp chất là CO2.

b) Không khí (hỗn hợp N2 và O2) có lẫn tạp chất là SO2.

c) Bột CaCO3 có lẫn tạp chất là CaO.

Viết các phương trình hóa học trong mỗi thí nghiệm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

b) Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

c) Đun nóng hỗn hợp trong khí CO2

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

CO2 phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng và bị giữ lại trong dung dịch. Khí còn lại không phản ứng sẽ đi ra ngoài đó là O2

            Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

b) Tương tự câu a) Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

           Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

SO2 phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng và bị giữ lại trong dung dịch. Khí còn lại không phản ứng sẽ đi ra ngoài đó là không khí

c) Đun nóng hỗn hợp trong khí CO2

CaO tác dụng với CO2 tạo thành CaCO3

        \(CaO{\rm{ }} + {\rm{ }}C{O_2}{\rm{ }}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,\,\,CaC{O_3}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close