Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi....

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi (thành phần chính là canxi cacbonat CaCO3).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Từ 1 tấn đá vôi có chứa 80% canxi cacbonat có thể sản xuất được bao nhiêu tấn vôi sống? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\eqalign{& m{\,_{CaC{O_3}\,nguyen\,\,chat}} = {{m\,{\,_{da\,\,voi\,}}\,.80} \over {100}} \cr
& \matrix{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CaC{O_3} \to {\rm{ }}CaO{\rm{ }} + {\rm{ }}C{O_2}} \hfill \cr {PTHH\,\,(gam)\;\;\;\;\;\;100\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,56\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;} \hfill \cr
{B\;\;(\tan )\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,\,\,\,0,8\;\;\;\;\;\;\;\; \to {{0,8.56} \over {100}}\;} \hfill \cr} \cr} \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close