Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Kết luận nào sau đây đúng ? Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :....

Quảng cáo

Đề bài

Kết luận nào sau đây đúng ?

Thế tích mol của chất khí phụ thuộc vào :

a) Nhiệt độ của chất khí ;

b) Khối lượng mol của chất khí ;

c) Bản chất của chất khí ;

d) Áp suất của chất khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí.

Lời giải chi tiết

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí.

Kết luận đúng là a) và d).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close