Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 66 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 66 VBT hoá 8.Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) : 1g H2 ; 8 g O2 ; 3,5 g N2 ; 33 g CO2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc) :

1g H;       8 g O;       3,5 g N;        33 g CO2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính thể tích của từng khí, sau đó vẽ đồ thị

Lời giải chi tiết

Ta có số mol của các khí ở điều kiện tiêu chuẩn là:

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{{m_{{H_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \dfrac{1}{2} = 0,5\,mol\)

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{8}{{32}} = 0,25\,mol\)

\({n_{{N_2}}} = \dfrac{{{m_{{N_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \dfrac{{3,5}}{{28}} = 0,125\,mol\)

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{33}}{{44}} = 0,75\,mol\)

Bảng thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

Khí

H2

O2

N2

CO2

n (mol)

0,5

0,25

0,125

0,75

V (l)

11,2

5,6

2,8

16,8

Từ đó ta vẽ được đồ thị so sánh thể tích các khí:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close