Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 52 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 52 VBT hoá 8. Cho sơ đồ của các phản ứng sau : a) Na + O2 ---> Na2O...

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

a) Na  + O2 ---> Na2O

b) P2O5 + H2O   ---> H3PO4

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 4Na  + O2 \(\rightarrow\) 2Na2O

Số nguyên tử Na : Số phân tử O: Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b) Phương trình hóa học: P2O5  + 3H2O  \(\to\) 2H3PO4

Số phân tử  P2O5  : Số phân tử H2O : Số phân tử  H3PO4 = 1 : 3 : 2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close