Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5....

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phương trình hóa học  Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học của phản ứng :

4P + 5O2 -> 2 P2O5

b) Ta có tỉ lệ:

Số phân tử P : Số phân tử O2 : Số phân tử  P2O= 4 : 5 : 2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close