Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 53 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 53 VBT hoá 8. Cho sơ đồ phản ứng sau : Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCl...

Quảng cáo

Đề bài

Cho sơ đồ phản ứng sau :

Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCl

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl

b) Tỉ lệ số phân tử của các cặp chất trong phản ứng:  

Natri cacbonat : canxi clorua là 1:1

Canxi cacbonat : natri clorua là 1:2

Canxi clorua : natri clorua là 1:2

Natri cacbonat : canxi cacbonat là 1:1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close