Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 8. Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng: -Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3, PO4, =S, -Br, -NO3

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3,  PO4, =S, -Br, -NO3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

gốc axit có hóa trị I ( biểu thị bằng dấu " − " ) thì liên kết với 1 nguyên tử H

tương tự hóa trị II ( biểu thị bằng dấu " = " ) thì liên kết với 2 nguyên tử H

Lời giải chi tiết

Công thức hóa học:

+ HCl (axit clohiđric);

+ H2SO3 (axit sunfurơ);

+ H2SO(axit sunfuric);

+ NaHSO4 (natri hiđrosunfat);

+ H2CO3  (axit cacbonic);

+ H3PO4 (axit phophoric)

+ H2S (axit sunfurhidric)

+ HBr (axit bromhidric)

+ HNO3 (axit nitric)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close