Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 17 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 17 VBT hoá 9. Có những chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:....

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất: CuO, BaClZn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:

a) chất khí cháy được trong không khí ?

b) Dung dịch có màu xanh lam ?

c) chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit ?

d) dung dịch không màu và nước ?

Viết tất cả các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) sinh ra khí H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II)

c) Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4

d) Dung dịch không màu là muối kẽm

Lời giải chi tiết

a) Chất khí sinh ra cháy được trong không khí, chất đó là: hiđro

 Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl  → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2

b) Dung dịch tạo thành có màu xanh lam, chất đó là dung dịch muối đồng (II)

Phương trình hóa học: 

CuO  + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

c) Kết tủa trắng sinh ra không tan trong nước và axit, chất đó là: BaSO4

Phương trình hóa học: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

d) Tạo thành dung dịch không màu và nước, chất đó là: muối kẽm.

Phương trình hóa học:

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close