Bài tập 8 trang 55 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 55 VBT lịch sử 7: Hãy điền những nét chính về diễn biến hai trận đánh lớn

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền những nét chính về diễn biến hai trận đánh lớn góp phần đưa đến thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn:

Trận Tốt Động - Chúc Động

Trận Chi Lăng - Xương Giang

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1, 2: Trận Tốt Động - Chúc Động, Trận Chi Lăng - Xương Giang, tóm tắt trả lời.

Lời giải chi tiết

Trận Tốt Động - Chúc Động

Trận Chi Lăng - Xương Giang

- Tháng 10-1426, 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan. Mở cuộc phản công đánh vào Cao Bộ.

- Nghĩa quân đặt phục binh ở Tốt Động, Chúc Động.

- Quân giặc đại bại.

- Quân Lam Sơn thừa thắng, vây hãm Đông Quan và giải phóng nhiều châu, huyện.

 

- Đầu tháng 10-1427, viện binh từ Trung Quốc kéo vào nước ta theo hai đường.

- Quân Lam Sơn quyết định tiêu diệt viện quân trước, không cho chúng tiến sâu vào nước ta.

- Ngày 8-10, Liễu Thăng kéo quân vào biên giới nước ta, bị phục kích và tiêu diệt tại ải Chi Lăng.

- Lương Minh lên thay, trấn chỉnh đội ngũ, tiến xuống Xương Giang. Bị nghĩa quân tập kích và tiêu diệt gọn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close