Bài tập 10 trang 56 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 56 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:

☐ Quân đội nước ta rất thiện chiến.

☐ Toàn dân đoàn kết chiến đấu, có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có bộ tham mưu tài giỏi, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

☐ Nhà Minh phải chia sẻ lực lượng để đối phó với giặc ngoại xâm ở Trung Quốc.

☐ Quân Minh không quen với khí hậu và địa hình của nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

Lời giải chi tiết

☒ Toàn dân đoàn kết chiến đấu, có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có bộ tham mưu tài giỏi, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài