Bài tập 7 trang 55 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 55 VBT lịch sử 7: Em hãy nối mũi tên chỉ đúng các hướng tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nối mũi tên chỉ đúng các hướng tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close